كامپیوتر زن است یا مرد؟


تمامی زنها به دلایل زیر جنسیت رایانه را مرد دانسته‌اند:

... وقتی به آن عادت می‌كنیم گمان می‌كنیم بدون آن قادر به انجام كاری نیستیم.

... با اینكه داده‌های زیادی دارند اما نادانند.

... قرار است مشكلات را حل كنند، ولی در بیشتر اوقات معضل اصلی خودشان هستند.

... همین كه پایبند یكی از آنها شدید متوجه می‌شوید كه اگر صبر كرده بودید، مورد بهتری نصیبتان می‌شد.

تمامی مردها به دلایل زیر جنسیت رایانه را زن دانسته‌اند:

... به غیر از خالق آنها كسی از منطق درونی آنها سر در نمی‌آورد.

... كسی از زبان ارتباطی آنها سر در نمی‌آورد.

... كوچكترین اشتباهات را در حافظه درازمدت خود ذخیره می‌كنند تا بعدها تلافی كنند.

... همین كه پایبند یكی از آنها شدید باید تمام پولتان را صرف خرید لوازم جانبی آنها بكنید.